Pronájem domu

Relaxační a vzdělávací centrum

Sál jako malý chrám duše

Na začátku byla směs potřeb a představ. Potřeb prostoru, kde bychom se mohli scházet, učit se, cvičit a relaxovat. Představ, že to bude v přátelském a příjemném prostředí.

PÉČE

Sál je místo, kde vedle sebe cvičí či studuje vždy maximálně 15 lidí. Díky tomu mají lektoři přehled o každém cvičícím či studentovi a mohou se mu dostatečně věnovat.

TOLERANCE

Sál žije v duchu tolerance mezi východních a západních fylosofickými či medicínských směry. Probíhají zde vzdělávací workshopy, jejichž cílem je dojít společně k harmonii a načerpat tolik potřebnou energii.

SOUSTŔEDÉNÍ

Sál je decentně vyhlížející interiér. Nic tu na sebe nestrhává zbytečně pozornost. Přítomní se tak mohou naplno věnovat svému cvičení či studiu. Sál je k tomu i náležitě vybaven.

SOLIDARITA

Sál je místem solidarity nejen k lidem, ale také ke zvířatům. Sál je partnerem soukromého ostravského útulku pro týraná a opuštěná zvířata Mazlíci v nouzi.

„Naše planeta nepotřebuje víc úspěšných lidí. Zoufale potřebuje ty, kteří tvoří mír, léčí, obnovují, vyprávějí příběhy a milují vše živé.“

Dalajláma

Jeden musí začít, další se přidají

Nic nezačne samo od sebe. Nejdřív tu bývá vize, vidina cíle, který stojí za to. Pak je zapotřebí vůle a nezlomné úsilí. Na velké věci obvykle jedinec nestačí. Proto se průběžně objevují další lidé. Přinášení své vlastní nadšení a posouvají vše dál. Dobrá věc nemá svůj konec ani hranice pro ty, kdo chtějí přispět svým dílem. 

„Přejeme si, abychom se v Sále scházeli,  společně se učili a předávali si zkušenosti. Srdečně vás zveme k spoluúčasti na tomto
projektu. Těší se na vás tým Sálu.“

LENKA CHLEBOUNOVÁ

Už léta pracuje jako veterinární asistentka. Tato práce jí přináší časté psychické vypětí. Protiváha spočívající v načerpání síly a optimismu se stala nezbytnou. Fyzické a psychické odreagování hledala Lenka různě. Stále ale nebyla spokojená. Až ji napadlo, že si může vytvořit vlastní ideální místo. A nejen pro sebe. Uvědomila si, že stejnou potřebu vnitřního usebrání a relaxace má většina lidí kolem.

Vstříc jí vyšla náhoda, když jí klientka nabídla právě toto místo – sál. Shodou náhod už Lenka sál znala. Kdysi jako náctiletá sem chodívala cvičit. Už tehdy ji atmosféra místa učarovala. Ucítila, že se propojilo, co mělo. Nabídku přijala. Od začátku budovala sál jako místo, které lidi zharmonizuje uvnitř i mezi sebou.

“Moje náboženství je velmi prosté, je jím laskavost.”

Dalajláma

“Přemoci zlé návyky lze jen dnes, nikoliv zítra.”

Konfucius

PODNADPIS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo consectetur adipiscing.

Kontakt

Telefon
+420 603 244 265

E-mail
sal.subertova@seznam.cz

Adresa

Šubertova 1226/4
702 00 Moravská Ostrava

Sociální sítě

Webdesign © 2023 Jakub Klein jakubklein.com

Přejít nahoru